ARGUS SCHMIDT Pb. ROBOTIX & MOSER

Konstruktion und Steuerungstechnik:            Fa. Robotix Engeneering

Ing. Johannes Lemmel

Fertigung und Testaufbauten:                       Fa. Alfred Moser, Feinmechanik                    

Alfred Moser

Rennmechaniker:                                           A. Moser

Fahrer:                                                           J. Lemmel

 

 Team Chemische Keule

Teambeschreibung folgt.